ADALET

İş ilişkisi içerisinde olduğumuz tüm kesimlere eşit fırsatlar sunan bir şirket olarak faaliyetlerimizde yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, siyasi görüş, engellilik veya din bazında herhangi bir ayrım yapmayız.

Çalışanlara adil iş ortamında fırsat eşitliği sağlanması ve sürdürülmesi için çalışırız.

SADAKAT

Yaptığımız işin toplumsal faydasını dikkate alarak, işimize sadakat ile bağlıyız.

DÜRÜSTLÜK

Çalışanlarımızla, Müşterilerimizle, Tedarikçilerimizle ve Hissedarlarımızla olan tüm ilişki ve süreçlerde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerimizdir.

KURUMSAL BÜTÜNLÜK, TUTARLILIK VE TARAFSIZLIK

SFA ELECTRIC, iletişim içerisinde olduğu tüm paydaşlarına karşı istikrarlı bir duruş sergiler. Karşılıklı güvene dayanan iş modelini tarafsızlığıyla destekler, ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

SFA ELECTRIC çalıșanları, çıkar çatıșmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında șirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıștan kaçınır. Șirket yararı ile kișisel menfaatlerin çatıșması ve çalıșanların konumlarından dolayı uygun olmayan kișisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. șahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koșulda müsaade etmez.

ŞEFFAFLIK

SFA ELECTRIC, dış paydaşlarına (Toplum, Müşteriler, Tedarikçiler) karşı uygulamalarında şeffaf ve açık davranır. İç paydaşlarına (Hissedarlar) karşı olan uygulamalarında da finansal disiplin ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hareket eder.

GÜVENİLİRLİK

SFA ELECTRIC, hem şirket hem de çalışanları olarak, ilişki içerisinde bulunduğu tüm paydaşlar tarafından “Güvenilir Şirket”, “Güvenilir Kişi” olarak tanımlanmasını sağlayacak tüm gereklilikleri yerine getirir.