“SFA ELECTRIC bünyesindeki tedarik, üretim ve satış faaliyetleri kadar bunları etik kurallara uygun şekilde yapmak da bizim için önemlidir. Bu anlamda tüm paydaşlarımıza rehber olması açısından aşağıdaki Klavuz hazırlanmıştır.”